Skip to main content


IPR 4/2019 - senpage


Saluton!

Varbcele ILEI libere disvastigas sian revuon IPR, la kvaran numeron de la
jaro 2019, jubilea jaro de la 70-jariĝo de la Ligo.
bv disvastigi tiujn ligojn al viaj konatuloj, amikoj, lernantoj, kolegoj.

Alirvojo al la nurteksta versio:
http://ilei.info/pdf/IPR194_tekste.txt
Amplekso: 103 KB

Alirvojo al la malpeza PDF-versio:
http://ilei.info/pdf/IPR19.4.reta_malpeze.pdf
Amplekso: 4101 KB

Alirvojo al la printkvalita PDF-versio:
http://ilei.info/pdf/IPR19.4.reta_print.pdf
Amplekso: 7927 KB

la retejo de ILEI estas www.ilei.info

ILEI eldonas alian revuon: Juna Amiko, (JA) kun interesaj tekstoj kaj aliaj
dokumentoj kaj ludoj por tiuj, kiuj lernas kaj volas progresi, kaj por la
instruistoj por uzado en instruado.Juna Amiko 3/2019


Ĵus aperis nova eldono de "Juna Amiko" (3/2019) - progresiga revuo por legemuloj inter 10- kaj 100-jaraĝaj. Abonebla ĉe ILEI.
Enhavtabelo ĉi-numera:
- Konversaciaj temoj: Geamikoj kaj geamantoj (Judit Felszeghy, HU)
- Kantu kun Juna Amiko: La pupo Klara (Małgosia Komarnicka, PL/Luiza Carol, IL)
- LUDE, la unika dua etaĝo: Kia la homo, tia lia nomo (Mónika Molnár, CH)
- En Vroclavo oni kantis Esperantajn kantojn (Małgosia Komarnicka, PL)
- Magiaj ciferoj (Renée Triolle, FR)
- Nature: Bildstrio Fito (Sonmy Alvarez/José de J. Campos Pacheco, CU)
- Tra Esperantujo: Esperanto en la muzikfestivalo Pol'and'Rock (Halina Komar, PL)
- Ombra teatro (José de J. Campos Pacheco, CU)
- Recenzo: Alloga romaneto kaj primovada libro por infanoj (Luiza Ca­rol, IL)
- Legu librojn premioj konkursoj: Intervjuo kun Luiza Carol. Ekkonu mian landon pere de ĝia legendo: Ĉinio (Małgosia Komarnicka, PL)
- Interkultura Mondo: La 52-a ILEI-kongreso en Serbio (Elena Nadikova, RU)
- Invent... show moreNovulo


Saluton
Mu ĵus ekuzis Friendica - ĉar mi ne uzas Facebook kaj tamen volus aldoni mian ereton al disvastigo de la ideo de la internacia lingvo.
Laboreje mi okupiĝas pri datumanalizo uzante Oracle, Teradata kaj SQLite precipe pere de Python.
Eksterlaboreje mi okupiĝas pri Aikido (1 kyu), biciklado kaj rulŝuado.
En Esperantujo mi prizorgas informojn pri membroj de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kaj abonantoj de revuoj kiujn ĝi eldonas.