Skip to main contentFrån tävlingskultur till samarbetskultur


Vi måste ändra människors synsätt så att den normala metoden för att lösa problem är samarbete. Istället för den amerikanska tävlingskulturen behöver vi ett konstruktivt synsätt som bygger på människors kärlek till varandra.
Från tävlingskultur till samarbetskultur
This entry was edited (2 years ago)