Skip to main content


chrony na Ubuntu 18.04


Člověk si nainstaluje chrony, aby jeho server poskytoval NTP službu (přesný čas pro klienty v síti), ale ouha - zatracený systemd pustí timesyncd jen proto, aby zablokoval start chrony. Admin nechápe, ručně restartuje chrony, a naráz vše funguje, ale jen do příštího restartu serveru, pak je problém s nefunkčním NTP serverem zpět.

Řešení je ruční:

Make sure both of them are stopped and disabled. You will probably want to mask then as well.

sudo systemctl stop systemd-timesyncd.service
sudo systemctl disable systemd-timesyncd.service

sudo systemctl stop openntpd.service
sudo systemctl disable openntpd.service


You might get away with these two lines but that relies on systemctl give you an error message or warning if there was a problem. This will stop the service after it is disabled.

sudo systemctl disable systemd-timesyncd.service --now
... show more