Skip to main content


Juna Amiko 3/2019


Ĵus aperis nova eldono de "Juna Amiko" (3/2019) - progresiga revuo por legemuloj inter 10- kaj 100-jaraĝaj. Abonebla ĉe ILEI.
Enhavtabelo ĉi-numera:
- Konversaciaj temoj: Geamikoj kaj geamantoj (Judit Felszeghy, HU)
- Kantu kun Juna Amiko: La pupo Klara (Małgosia Komarnicka, PL/Luiza Carol, IL)
- LUDE, la unika dua etaĝo: Kia la homo, tia lia nomo (Mónika Molnár, CH)
- En Vroclavo oni kantis Esperantajn kantojn (Małgosia Komarnicka, PL)
- Magiaj ciferoj (Renée Triolle, FR)
- Nature: Bildstrio Fito (Sonmy Alvarez/José de J. Campos Pacheco, CU)
- Tra Esperantujo: Esperanto en la muzikfestivalo Pol'and'Rock (Halina Komar, PL)
- Ombra teatro (José de J. Campos Pacheco, CU)
- Recenzo: Alloga romaneto kaj primovada libro por infanoj (Luiza Ca­rol, IL)
- Legu librojn premioj konkursoj: Intervjuo kun Luiza Carol. Ekkonu mian landon pere de ĝia legendo: Ĉinio (Małgosia Komarnicka, PL)
- Interkultura Mondo: La 52-a ILEI-kongreso en Serbio (Elena Nadikova, RU)
- Invent... show more